Fornybar bedrift

Produktet fornybar bedrift kombinerer de prismessige fordelene markedskraft gir med fastprisens trygghet. Du betaler kun kr 149,-/måned i tillegg til vår innkjøpspris og har samtidig en garanti mot høye priser. Våre strømprodukter leveres med 100% fornybar energi.


Vi tilbyr følgende produkt:

Månedsgebyr: kr 149,- eks mva
Pris per kwt: Innkjøpspris og avgifter, helt uavhengig av forbruk
Prisgaranti: 49 øre per kwt i gjennomsnitt gjennom året
Påslag per kwt: kr 0,-
Bindingstid: 1 år

 


Fyll ut bestilingsskjemaet


Bestiller
Organisasjon/Firma:
Organisasjonsnr.:
Målerstand: Dato:
 
Anlegget
Postnr/poststed: /
 
Målepunkt ID: Nettleier:
 
Fakturaadresse
Adresse: nr:
Postnr/-sted: /
 
 
Kontaktperson
Fornavn/Etternavn:  / 
Telefon:
E-post:

Jeg godtar Telinet Energis avtalevilkår for salg av strøm. Ved mangl./feil opplysninger gis fullmakt til å innhente opplysningen fra netteier.